VILLKOR FÖR PRENUMERATION PÅ ÄLSKA LIVET-LOTTEN

Alla kampanjerbjudanden gäller endast nya prenumeranter i Sverige. Ditt första lottpaket får du tillsammans med en faktura inom några veckor och därefter varje månad tills du själv väljer att avsluta din prenumeration via Älska Livet-lottens kundservice tel 08 – 4000 2244 eller e-post [email protected]. Lotterna betalas senast den sista i respektive månad. Pris per lott är 25 kr samt att 25 kronor i fakturaavgift tillkommer. Fakturaavgiften tillkommer inte om du väljer att betala via Autogiro. Här kan du ansöka om autogiro. Obetalda fakturor debiteras med en påminnelseavgift à 60 kr, vid andra påminnelsen.

Uppsägning av lottpaketet görs genom att kontakta Älska Livet-lottens kundservice via post, e-post eller telefon senast på fakturans förfallodag för att vi ska hinna verkställa din uppsägning till det paket som skickas ut nästkommande månad.

För att prenumerera på Älska Livet-lotten måste du vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.

Namn och bild på vinnare av högvinster kan komma att publiceras i lokaltidningar och annan massmedia samt förekomma i lotteriets digitala och printade marknadsföringsmaterial. I samband med det blir vinnarens namn offentligt. Vinnare samtycker, utan krav på ersättning, till denna typ av publicering. Om vinnaren motsätter sig eventuellt deltagande i massmedia, kommer Älska Livet-lotten att respektera det.

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpevillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister.

Vi lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och ge dig erbjudanden, från oss och våra partners.

Älska Livet-lotten är kontrollerade av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Lotteriinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Telefonnummer växel: 0152-650 100
www.lotteriinspektionen.se
Lotterikontrollant: Herman Lindholm

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Älska Livet-lotten är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen, PUL och alla personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PUL. Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har en pågående prenumeration och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Älska Livet-lotten.

Älska Livet-lottens kundregister innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter och profilering baserad på adress. Älska Livet-lotten lagrar uppgifterna för att fullgöra kundrelationer, t ex leverans av lotter, fakturering, analys och marknadsföring. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex vid uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag för behandling på uppdrag av Älska Livet-lotten, i samband med t ex distribution, analys och marknadsföring.

I och med att du lämnar dina personuppgifter, till exempel vid köp av prenumeration, måste du godkänna Älska Livet-lottens köpevillkor och regler om lagring av personuppgifter. Vid godkännande av dessa samtycker du till att Älska Livet-lotten och/eller samarbetspartners, Aller Media AB och Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO), skickar direktmarknadsföring (inklusive automatisk sådan), information och erbjudanden om företaget eller samarbetspartners produkter, tjänster och tävlingar via telefon, sms, mms, e-post, vanlig post eller annat liknande medium. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Du samtycker även till att Älska Livet-lotten och i förekommande fall samarbetspartners använder uppgifterna som underlag för produktutveckling och statistik. Uppgifterna kan ligga till grund för att till exempel kunna anpassa annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

KONTAKT

Du har rätt att kostnadsfritt kontrollera dina personuppgifter och kan när som helst ta tillbaka ditt lämnade samtycke. Du kan även kräva att uppgifter raderas, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta gör du genom att kontakta Älska Livet-lotten.

Har du frågor angående villkoren? Välkommen att kontakta kundservice här ».